Co je to Stati-Cal

Jedinečný systém vyztužení a oprav Stati-Cal je srdcem pokročilých nápravných strategií. Zajišťuje rychlé, mnohostranné, cenově výhodné řešení při znovunastolování stavební integrity budov a staveb, kde se projevily statické poruchy zdiva a došlo ke ztrátě schopnosti přenášet potřebná zatížení. V kombinaci s dalšími kleštinami a kotvami nabízí široké možnosti při strukturálních opravách a stabilizaci.

Jak systém Stati-Cal pracuje

Tam, kde zdivo prasklo a selhalo v důsledku pohybů základové spáry (podloží), působením povětrnostních vlivů, nebo zvýšení zatížení, tam systém Stai-Cal umožňuje bezzátěžové horizontální vyztužení ložných spár, které zdivo posílí účinně v oblasti tahové únosnosti. Jiné kleštiny a kotvy zajišťují adekvátní příčné a vertikální ztužení, aby tak doplnily systém, který je možno aplikovat do všech typů zděných staveb a konstrukcí.

Správná "diagnóza" problému

V situacích, kde je zcela zřetelná přítomnost pohybů podloží, jako jsou pokles, sedání, vzedmutí nebo skluz či posun, by měla být vyhledána profesionální rada a pomoc. Kvalifikovaný stavební inženýr, který rozumí stavebním pohybům a zátěžím, Vám může zaručit správné řešení problému a navrhnout vhodnou strategii opravy s tím, že použití Stai-Cal systému Vám bude ušito přímo na míru.

BEZZÁTĚŽOVÉ

Pro mnoho situací nabízí systém Stai-Cal konstrukčně pevnou alternativu, za výrazně nižší náklady a dalších tradičních opravných metod. V případě značných pohybů základů je celkové statické zajištění extrémně drahé a navíc by mohlo způsobit i další problémy. Dokonce i lokalizované uspořádání pilot může představovat riziko. Tedy, s použitím betonových mikropilot v rozích budovy, nebo ve vybraných místech, může být Stai-Cal systém použít k vytvoření vysokých nosníků ve zdivu, které tak čistě překlenou vzdálenost pilot a zatížení podloží a budovy jsou tak značně sníženy.

MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA

Materiálová charakteristika

TMELY

Tmely

V betonu