Statika staveb

Zajišťování statiky staveb je již od samotného počátku naším hlavním zaměřením. Sledujeme vývoj technologií, nové postupy a na základě dlouholetých zkušeností navrhujeme optimální řešení. Provádíme zpevňování a těsnění pozemních a inženýrských staveb (tunely, štoly, břehy, hráze aj.), realizujeme účinné sanace betonu a betonových konstrukcí, pro zvýšení únosnosti a opravy konstrukcí používáme speciální systém vyztužení. Poradíme vám, jak při opravách statiky minimalizovat náklady a zároveň zajistit bezpečnost a stabilitu objektu.

Společnost ABA STAKO Tábor se od svého vzniku specializuje na statiku staveb. Provádíme zpevňování a těsnění pozemních i podzemních a inženýrských staveb, zajišťujeme zpevňování zdiva narušených nebo poškozených objektů a také sanace betonu a betonových konstrukcí. Díky dlouhodobým zkušenostem v oboru a neustálému sledování vývoje nových technologií navrhneme pro každý projekt řešení na míru. Poradíme vám, jak dosáhnout maximální stability a bezpečnosti stavby s optimálními náklady.

Disponujeme moderními technologiemi a výkonnou technikou. Používáme špičkové a efektivní systémy pro zvyšování únosnosti staveb i pro jejich dodatečné vyztužení a kotvení. Nabízíme fixační systémy Stati-Cal a HeliFix pro obnovení integrity narušených nebo poškozených staveb, zpevňovací pryskyřice pro injekční technologie zpevňování staveb, externě lepené výztuže z uhlíkových materiálů a betonové výztuže z FRP kompozitů.

Používáme osvědčené systémy a materiály, dbáme na bezpečnost a kvalitu provedení. Naše služby v oblasti statiky staveb by se dali rozdělit do 5 základních kategorií:

Zvyšování únosnosti základových konstrukcí

Provádíme pomocí dodatečné instalace mikropilot TITAN a jejich propojení se stávající konstrukcí základů. Pro zakládání staveb, stabilizaci svahů a opěrných zdí nebo ražbu podzemních děl nabízí firma ABA STAKO kotvení pomocí mikropilotů – kotevních tyčí.

 • Ocelové celozávitové kotevní tyče (CKT) vynikají vysokou únosností v tahu, velkou variabilitou a malou citlivostí na mechanické poškození při manipulaci. Do připraveného vývrtu se upínají pomocí polyesterových lepicích ampulí nebo kotevních malt. Při nestabilním podloží se uplatňují injekční zavrtávací kotevní tyče, které se přímo zavrtávají do horninového masivu nebo konstrukce. Používají se v hornictví a v podzemním stavitelství, pro kotvení svahů, zajištění stability základů a kotvení stavebních konstrukcí.
 • Injekční zavrtávací kotevní tyče TITAN se vyrábějí z vysoce kvalitní oceli s možností nerezové povrchové úpravy. Speciálně tvarovaný závit zajišťuje vynikající tlakové a tahové vlastnosti. Pro práci se zavrtávacími kotevními tyčemi je určena výkonná víceúčelová vrtací souprava MORATH.

Použití systému vyztužení Stati-Cal a Helifix

Tento jedinečný systém vyztužení a oprav v kombinaci s kotvením je ideální při strukturálních opravách a stabilizaci objektu. Systém umožňuje bezzátěžové horizontální vyztužení pro posílení zdiva v oblasti tahové únosnosti za výrazně nižší náklady než při použití jiných technologií.

 • Společnost ABA STAKO Tábor nabízí moderní technologie pro opravy budov a konstrukcí, u nichž se vlivem pohybů podloží, povětrnostních podmínek nebo přílišného zatížení projevily statické poruchy zdiva. Fixační systémy Stati-Cal a HeliFix jsou účinným řešením pro obnovení integrity narušených nebo poškozených staveb. Systém vyztužení Stati-Cal je ideální pro strukturální opravy a stabilizaci staveb s narušenou statikou. Technologie Stati-Cal umožňuje bezzátěžové horizontální vyztužení zdiva a posílení jeho tahové únosnosti. V kombinaci s kleštinami a kotvami pro vertikální vyztužení je využitelná u všech typů zděných staveb a konstrukcí.
 • Fixační technologie HeliFix zajišťuje dodatečné prostorové ztužení a kotvení stavebních objektů pomocí výztuže HeliBar a tmelu HeliBond MM2. Jde o kvalitní, vysoce pevnostní, kvalitní materiály nepodléhající agresivním vlivům prostředí. Technologie byla vyvinuta pro vyztužení narušeného zdiva a je proto nenáročná na kvalitu vyztužovaného betonu.

Zpevňování zdiva

Potřeba zpevňování zdiva je téměř u každé sanace či rekonstrukce objektů. Moderní postupy a materiály, především rychle reagující dvousložkové pryskyřice Carbo Pur WF a WFA (neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny), mohou spolehlivě zajistit stabilitu konstrukcí a výrazně tak prodloužit životnost staveb. 

 • Zpevňování zdiva je nutné u většiny sanací a rekonstrukcí objektů v pozemním stavitelství. V oblasti geotechniky a podzemního stavitelství se zpevňování týká především zlepšování vlastností horninového masivu injekčními technologiemi, případně kombinovanými s kotvením. Moderní technologie a materiály umožňují zlepšit vlastnosti použitých stavebních materiálů, zajistit stabilitu rekonstruovaných objektů a prodloužit jejich životnost.
 • Vynikající vlastnosti pro účely zpevňování vykazují především rychle reagující dvousložkové pryskyřice Carbo Pur WF a WFA, které neobsahují fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Tyto vysoce funkční a kvalitní zpevňovací pryskyřice spolehlivě zajistí stabilitu konstrukcí a výrazně tak prodlouží životnost staveb a zvýší jejich bezpečnost.
  Společnost ABA STAKO Tábor dodává pro uvedené technologie chemické injekční materiály, injekční materiály na bázi cementu a příslušenství určené pro jejich aplikaci.

Sanace betonu

Při sanaci betonových a železobetonových konstrukcí hraje roli kvalita betonu, typ a rozsah narušení, okolní prostředí apod. Po vyhodnocení poškození objektu je důležitá správná volba sanačního systému a bezpodmínečné dodržování technologických postupů. 

 • S rozvojem a stále širším využitím betonových staveb a konstrukcí roste úloha průmyslového odvětví, jež se věnuje sanaci betonu. Každá betonová konstrukce potřebuje pravidelnou údržbu a servis od menších oprav až po sanace narušeného betonu a zesilování poddimenzovaných konstrukcí.
 • Pro úspěšný sanační zásah je rozhodující správné posouzení kvality betonu a rozsahu jeho narušení, stejně jako volba vhodného systému sanace. Při opravách betonů je třeba úspěšně spojit nové materiály se stávajícími a vytvořit odolný a trvanlivý kompozit s vysokou pevností. Stále oblíbenějším řešením při sanaci betonu je využití externě lepené výztuže z uhlíkových materiálů, která slouží k dodatečnému zesilování betonových konstrukcí. Spolenost ABA STAKO dodává uhlíkovou technologii StadoCarbo, která zahrnuje využití uhlíkovovo-vláknitých lamel, uhlíkových tyčí a aramidových, uhlíkových nebo skleněných pásů tkaniny v kombinaci s kvalitním epoxidovým lepidlem.

Zvýšení únosnosti betonových konstrukcí

FRP (Fiber Reinforced Polymers) materiály slouží ke zpevnění stavebních betonových konstrukcí. Vlákna mohou být uhlíková, z aromatického polyamidu nebo skelná, přičemž lze požít vlákna buď z jednoho materiálu a nebo v jakékoli kombinaci. Spojení FRP kompozitů ke stavebním materiálům (většinou betonu) se provádí dvousložkovým lepidlem. FRP materiály se dodávají ve formě lamel, tyčí nebo tkanin v závislosti na účelu použití. 

 • Rozvoj průmyslových technologií a měnící se požadavky na moderní betonové stavby vedou k vývoji nových stavebních prvků, které mohou nahradit dosud požívané postupy. Jedním z revolučních řešení je využití vláknových kompozitů FRP, tedy umělého materiálu tvořeného vláknovou výztuží a plastickým pojivem. Vlákna FRP kompozitů mohou být uhlíková, z aromatického polyamidu nebo skelná. FRP výztuže jsou k dispozici ve formě lamel, tačí nebo tkanin. Jejich spojení s betonem či jiným stavebním materiálem zajišťuje dvousložkové lepidlo.
 • FRP kompozity v některých případech mohou nahradit klasickou ocelovou výztuž. Mají vysokou odolnost i životnost a nižší náklady na údržbu. Nepodléhají korozi, jejich chemická odolnost je vyšší než odolnost betonu. Zvyšují pevnost a nosnost betonových staveb. Využití najdou u tenkostěnných konstrukcí i tam, kde je nežádoucí odstínění elektromagnetického vlnění (televizní a rozhlasové vysílače, telekomunikační stavby apod.)