Zpevňování zdiva

V oblasti pozemního stavitelství je zpevnění nedílnou součástí sanací a rekonstrukcí stávajících stavebních objektů. Moderní postupy a stále dokonalejší sanační materiály jsou schopny výrazně zlepšit přetvárné charakteristiky stavebních materiálů, zajistit stabilitu konstrukcí a prodloužit tak životnost staveb.
V geotechnice a podzemním stavitelství je zpevňování převážně otázkou zlepšování vlastností horninového masivu injekčními technologiemi s možností jejich kombinace s kotvením.
Společnost ABA Stako dodává pro uvedené technologie chemické injekční materiály, injekční materiály na bázi cementu a injekční příslušenství určené pro jejich aplikaci.

Materiály a technologie

CarboPur WF

Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků vod a plynů. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do – 15 °C. Je certifikována pro použití ve styku s pitnou vodou.

CarboPur WFA

Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků vod a plynů. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do – 25 °C. Je certifikována pro použití ve styku s pitnou vodou.

CarboPur WX

Pomalu reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určená pro utěsňování přítoků vody z horninového masivu a zpevňování horninového prostředí ve zvodnělých zónách, sanaci betonových a zděných konstrukcí injektáží. Je možno ji využít pro upínání lepených typů kotevních prvků v prostředí obsahujícím pouze malé množství vody.
Vyznačuje se dlouhou dobou reakce v suchém prostředí, na styku s vodou významně urychlenou. Použitelná při teplotách 0 – 40°C.

Geoflex

Rychle reagující nepěnící dvousložková elastifikovaná injekční pryskyřice s výbornou přilnavostí k hornině a stavebním materiálům. Je určena pro zpevnění horninového masivu, stavebních konstrukcí a pro upínaní kotevních prvků lepením. Vzhledem k rychlosti chemické reakce je Geoflex klasifikován jako okamžitě únosný.

Jetblend

Prefabrikovaný rychle tuhnoucí přípravek, obsahující speciální cementy a přísady. Je určen ke zpevnění hornin a zemin injektáží, provádění injektovaných a zavrtávaných mikropilot, injektáž kotev a mnoho dalších použití. Hotová směs se vyznačuje rychlým a výrazným nárůstem pevnosti tlaku i v tahu za ohybu v závislosti na čase.

Injekční manžetové trubky DURVINIL / DURVITECH

Injekční manžetové trubky typu DURVINIL a DURVITECH jsou určeny pro injekční práce, prováděné především materiály na cementové bázi. Trubky jsou opatřeny na obou koncích závitem a speciálním spojníkem, vyrobeným z tvrzeného plastu. Spojník umožňuje nastavování jednotlivých trubek na potřebnou délku a zároveň zaručuje těsnost spoje.

Injekční manžetové trubky typu DURVINIL jsou vyrobeny z tvrzeného PVC a mohou být osazeny dvěma typy manžet Dur-O-Ring – vnější (průměr manžety je větší než vnější průměr injektážní trubky) nebo vnitřní (průměr manžety je shodný s vnějším průměrem injekční trubky).

Injekční manžetové trubky typu DURVITECH jsou vyrobeny ze speciálních pryskyřic na bázi polyolefínů a jsou osazeny výhradně vnitřním typem manžet.
U obou typů injekčních trubek je možno volit vzdálenost manžet 250, 330, 500 nebo 1000 mm.

MC-DUR 1200VK

Popis Produktu:
Transparentní bezrospouštědlová, dvousložková, nízkoviskózní pryskyřice na epoxidové bázi.

Oblast použití:
Penetrace, uzavření pórů a lunkrů, k výrobě epoxidových malt jakož i k silovému utěsňování trhlin. K výrobě epoxidových potěrů při plnění křemenným pískem, nebo speciálním plnivem o zrnitosti SK 1 a SK 2.

MC-DUR 1390VK

Popis Produktu:
Transparentní bezrospouštědlová, dvousložková, nízkoviskózní pryskyřice na epoxidové bázi.

Oblast použití:
Penetrace, uzavření pórů a lunkrů, k výrobě epoxidových malt jakož i k silovému utěsňování trhlin. K výrobě epoxidových potěrů při plnění křemenným pískem, nebo speciálním plnivem o zrnitosti SK 1 a SK 2.

MC-DUR 1200VK

Popis Produktu:
Transparentní dvousložková, hloubková penetrační pryskyřice na epoxidové bázi s obsahem rozpouštědel.

Oblast použití:
Penetrace a prostředek pro ošetření čerstvého betonu. Dobrá přilnavost na čerství beton. Zpevňující účinky.